Stanford Bınet Zeka Testi

0

Stanford Bınet Zeka Testi :

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testlerinden biridir.  Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilir.

Süreye dayalı bir test değildir. Zeka testidir. 2 yaştan yetişkin yaşa kadar uygulanmaktadır. Bir oturumda bir kişiye uygulanır.  Uygulayıcı tarafından bireye, yönergeye uygun olarak sorular yöneltilir ve bireyden bu soruları yanıtlaması istenir.

2, 3 ve 4 yaşta her bir aya karşılık gelen 12 soru mevcuttur. Sonraki yaşlarda ise her 2 aya karşılık gelen 6 soru bulunmaktadır.

Bireyin test performansı takvim yaşına bölünüp 100 ile çarpıldığında bireye ait zeka bölümü ortaya çıkar.

Share.

About Author

Leave A Reply