Zeka Testi Nedir?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Zeka Testleri Bireylerin Zekalarını Ölçmek Amacıyla Geliştirilmiş Standart Testlerdir.

Zekâ doğrudan gözlenemeyen çok kompleks ve soyut bir yapıya sahip olduğu için doğrudan bir ölçüm yapılması söz konusu değildir.

IQ kısaltması İngilizce zeka katsayısı ya da zeka derecesi sözcüklerinin baş harflerinden oluşur. IQ bir insanın bazı alanlardaki akademik yeteneğinin ve bilgi derecesinin karşılaştırmalı olarak üstünlük derecesini ölçmeye yarar. Bir diğer deyişle IQ puanı 100 olan biri toplumda normal olarak kabul edilen zeka puanına sahiptir. Normal değeri 100-10 = 90 ile 100+10= 110 arasıdır.

Toplumu oluşturan kişilerden %2′lik (Yüzde 2) bir bölümü 130 ve üstündeki IQ derecesine sahipken IQ derecesi 140′ın üzerine çıktığında bu oran % 0.2 ye (Binde 2) düşmektedir

Share.

Comments are closed.