Yetenek Testleri

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Yetenek Testleri;

Bireylerin zihinsel ya da akademik yetenekleri hakkında bilgi toplamak ve bireyin geleceğe yönelik başarısını tahmin etmek amacı ile kullanılan testler Yetenek Testleridir. Yaş gruplarına göre farklılık gösterirler. Genel yetenek, özel yetenek ve farklı yetenek testleri olarak sınıflanmaktadırlar.

Genel testleri: Belirli düzeylerde bireyin genel zihin yeteneklerini,

Özel testleri: Müzik, resim, sanat dallarında bireyin sahip olduğu özel zihin yeteneklerini tespit etmede,

Farklı testleri: Dil yeteneği, soyut kavrama yeteneği, mekanik kavrama yeteneği gibi farklı zihin yeteneklerini ölçmek amacıyla hazırlanır ve kullanılır. En yaygın olarak kullanılan yetenek testlerindendir. Okul öncesi dönemde bu yeteneklerin tespit edilmesi son derece önemlidir. Ancak bazı denemelerin dışında özel yetenek testleri okullarımızda henüz sıklıkla kullanılmamaktadır. Bu konuda ülkemizde hazırlanmış ölçeklerde yoktur.

Bu testler, daha çok öğrencileri yönlendirmek amacı ile yani öğrencilerin kendi potansiyellerine uygun bir derse, alana veya mesleğe yönlendirmek ya da öğrencinin yeteneği ile ilişkili herhangi bir uyum sorunu olup olmadığını teşhis etmek gibi amaçlarla da kullanılabilir.

Özel yetenek testleri rehberlikte daha çok güzel sanatlarda yetenekli olan öğrencileri teşhis veya seçme ve yerleştirme amacı ile kullanılır. İlköğretimde uygulanan özel yetenek testleri kesin sonuç veren testler olmamakla birlikte tamamen öğrenciyi yönlendirmek amaçlıdır.

Share.

Comments are closed.