Üstün Zekalı Çocuk Kimdir?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Üstün Zekalı Çocuk;

Geçerliliği ve güvenilirliği olan zekâ testlerinden sürekli olarak 130 ve daha yukarı zeka bölümü sağlayan, kendi yaşıtlarından rastgele seçilmiş bir grubun %98’inden üstün olan çocuklardır. Burada şunu bilmemiz gerekir. Zekâ, dahilik için bir kriter oluşturmasına rağmen dahi çocuklar her zaman zeka testlerinde performanslarını gösteremeyebilirler. Ya da okulda başarılı olamayabiliyorlar.
Zeka dağılımının bir ucunda zeka geriliği gösteren kişiler yer alırken diğer ucunda ise üstün zekalı kişiler yer almaktadır. Toplumu oluşturan kişilerin ancak %2’lik bir bölümü 130 ve üstündeki IQ derecesine sahiptir. IQ derecesi 140’ın üzerine çıkıldığında bu oran % 0.2 ye düşer.

Lewis Terman tarafından yapılan ve 1920 yılında başlatılan bir çalışma halen devam etmektedir. Bu çalışmada IQ derecesi 140’ın üzerinde olan 1500 üstün zekalı çocuktan oluşan bir grup 60 yıl boyunca düzenli aralıklarla takip edilmiştir.
Araştırma Sonuçlarına Göre:
-İlk yaşlardan itibaren bu gruptaki kişilerin fiziksel, akademik ve sosyal açıdan, normal akranlarına göre daha ileride oldukları gözlemlenmiştir.
-Genellikle daha sağlıklı, daha uzun boylu, daha ağır ve daha kuvvetli oldukları gözlenmiş, okulda daha başarılı olmuşlar ve normal kişilere göre daha iyi sosyal uyum sergilemişlerdir.
-Bu kişiler normal insanlara göre daha çok ödül almış, daha fazla maddi gelir elde etmişlerdir.
-Sanat ve edebiyata daha fazla katkıda bulunmuşlardır. Örneğin bu gruptaki kişiler 40 yaşına geldiklerinde, toplam olarak 90 kitap, 375 oyun ve kısa hikaye, 2000 makale yazmışlar, 200 üzerinde patente imza atmışlardır.
-Bu kişilerin hayat tatminleri diğer kişilere göre daha fazladır.

Terman’ın incelediği grupta bazı önemli başarısızlıklara da rastlanmıştır. Yüksek IQ derecesine sahip bir kişinin akademik konularda ille de başarı göstermesi gerekmemekte, ancak konulardan bir veya bir kaçında olağandışı bir üstünlük sergileyebilmektedir. Bir diğer deyişle yüksek bir IQ derecesine sahip olmak hayatın her alanında başarı anlamını kesinlikle taşımamaktadır.

Share.

Comments are closed.