Türkçe IQ Testi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
IQ Testi;

Ülkemize uyarlanmış Türkçe IQ testleri mevcuttur. Bu testler uzun zaman önce geliştirilmiş olmalarına rağmen zaman içinde bir çok kez revize edilmişlerdir.

Bu IQ Testleri:
Wisc r (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi): 6-16 yaş arasındaki bireylerin genel IQ durumlarını sözel ve performans olarak iki bölümde inceleyen sonrasında genel zeka bölümünü ve yetenekleri çıkartarak birey hakkında bilgi edinmemizi sağlayan bir IQ testidir.Genellikle üstün yetenekli / zekalı çocukların tespit edilmesinde kullanılmaktadır.

Stanford Binet IQ Testi: 2-16 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerin değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen bir IQ testidir. Bu test çocuk ve ergenin genel IQ skorunun yanı sıra öne çıkan yetenekleri konusunda bilgi edinmemizi sağlar. Test sonucunda zeka Bölümü ve zeka yaşı hesaplanır. Normalin altında ve üstünde bir IQ değerine sahip olan çocuk ve ergenlerin tespit edilmesi amacıyla kullanılır.

Cattel Zeka Ölçeği:Daha çok engelli bireylerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir ölçektir.

Share.

Comments are closed.