Stanford Binet Zeka Testi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
St. Binet Zeka Testi;

St. Binet Zeka Testi bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testlerinden biridir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilir.

Süreye dayalı bir test değildir. Zeka testidir. 2 yaştan yetişkin yaşa kadar uygulanmaktadır. Bir oturumda bir kişiye uygulanır. Uygulayıcı tarafından bireye, yönergeye uygun olarak sorular yöneltilir ve bireyden bu soruları yanıtlaması istenir.

2, 3 ve 4 yaşta her bir aya karşılık gelen 12 soru mevcuttur. Sonraki yaşlarda ise her 2 aya karşılık gelen 6 soru bulunmaktadır. Bireyin test performansı takvim yaşına bölünüp 100 ile çarpıldığında bireye ait zeka bölümü ortaya çıkar.

Share.

Comments are closed.