Okul Öncesi Çağı Çocukları İçin IQ Testi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

0-2 yaş dönemine ait geliştirilmiş herhangi bir IQ testi bulunmamaktadır. Bu yaş dilimindeki çocukların gelişimini değerlendirmek için Gelişim Tarama Testleri ve envanterleri kullanılmaktadır.
Dünyada Okul öncesi çağdaki çocuklarda uygulanan farklı IQ testleri bulunmakla birlikte ülkemizde Okul Öncesi Çağı Çocuklarının IQ değerini belirlemek amacıyla en sık kullanılan test Stanford Binet Zeka Testidir.

Stanford Binet IQ Testi: 2-16 yaş arasında bulunan çocuk ve ergenlerin IQ seviyelerini belirlemeye yarayan standart bir ölçüm aracıdır. Bu test çocukların ve ergenlerin temel yetenekleri hakkında genel anlamda bilgiler vererek özellikle okul öncesi çağı çocuklarının IQ seviyelerinin belirlenmesinde kullanılır. Test bireysel olarak uygulanır. 2,3,4 yaş gruplarında 12 şer soru, sonrasındaki yaş dilimlerinde 6 şar soru bulunmaktadır.

Share.

Comments are closed.