Nöropsikolojik Testler Nelerdir?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nöropsikolojik Testler: Bellek, dikkat, konsantrasyon, soyut düşünme, kavramsallaştırma, kategori ya da kurulumu değiştirebilme, akıl yürütme gibi kognitif fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla ayırıcı tanıya yardımcı olarak ve tedavi sürecini değerlendirmekte kullanılan testlerdir.

Nöropsikolojik testler, beyin-davranış ilişkisi temelinde; davranışın değerlendirilmesine dolayısıyla da aslında söz konusu davranışın beyindeki nöral temellerinin değerlendirilmesine olanak sağlarlar.  Nöropsikolojik testler, nörolojik ve psikiyatrik semptomların ayırt edilmesinde, farklı nörolojik hastalıkların tanınmasına yardımcı olurlar.

Bellek, dikkat gibi fonksiyonlar, başta depresyon olmak üzere pek çok psikiyatrik bozukluktan etkilenebilmektedir. Bu fonksiyonlardaki işlev yitimlerinin kişinin psikiyatrik sürecinden mi kaynaklandığı yoksa nörolojik bir bozukluğun mu gelişmekte olduğunu ayırt edebilmek amacıyla nöropsikolojik testlerin kullanımı önem kazanmaktadır. Ayırıcı tanıya yardımcı olması kadar bir diğer önemli husus da özellikle nöroloji alanında hastalığın gidişinin izlenmesidir. Hastalık ilerliyor mu, ne hızda ilerliyor, tedavinin etkisi nedir gibi soruların net ve objektif yanıtlarının elde edilmesi nöropsikolojik ölçme ve değerlendirme ile mümkün olmaktadır. Sık kullanılan nöropsikolojik testlerden bazıları şunlardır;
– Weschler Bellek Ölçeği
– Görsel – İşitsel Sayı Dizileri Testi
– Wisconsin Kart Eşleme Testi
– İşaretleme Testi
– Stroop Testi
– Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
– Sayı Dizisi Öğrenme Testi
– Benton Görsel Bellek Testi
– Çizgi Yönünü Belirleme Testi

Share.

Comments are closed.