IQ, EQ,SQ Nedir? İlişkileri Nasıldır?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kişilerin zeka düzeylerinin yanında duygusal ve ruhsal düzeyleri de vardır. Bu düzeyler de IQ kadar öneme sahip ve toplumsal yaşamda insan ilişkilerini etkilemektedir. Sorunlar karşısında cevap ararken EQ, IQ ve SQ’muzu kullanırız.

IQ nedir ? Bireyin zekâ testinde sağladığı zekâ yaşını kronolojik (zamansal) yaşına bölüp, çıkanı 100 ile çarparak elde edilen bir zeka gelişimi düzeyi göstergesi. Bütün bunlar ne anlama geliyor? IQ bize, belli bir zeka testindeki puanımızı, kendi yaş- gurubumuzdakilerle karşılaştırılmış biçimde gösterir. Testin 100 puanlık bir ortalama puanı, ve 15 puanlık bir standart sapması vardır. Pekala, “standart sapma” ne demektir? Bu, teste katılan kişi sayısının yüzde 68′inin 85-115 arasında bir IQ değerine ulaşmış olduğunu gösterir. Üstelik, katılan kişilerin yüzde 95′inin de 70-130 arasında bir değere ulaştığını gösterir.

EQ nedir ? Kişilerin duygusal zekası olarak tanımlanır. Sözel konularda daha başarılı olurlar ve beyinin sağ lab. kullanılır. Kişilerin çevre ile iletişimini sağlaması EQ’nun genel özelliklerinden olmaktadır. Kişilerle olan ilişkimizi düzenlemekte bunu kullanabiliriz. Anlaşılacağı gibi duygusal zeka IQ ya göre daha fazla arttırabilmek imkanımız var. Bunu çocuklukta etrafı konuşmayan bir kişinin ilerde çevresi ile daha iyi ilişkiler kurduğunu fark etmişizdir. Buna örnek olarak kendimizi de gösterebiliriz. Gün geçtikçe çevremiz ile daha iyi diyaloglar kurabiliyoruz. Buda EQ nun daha rahat geliştiğini gösteriyor. Çevremiz ile diyaloglara özen gösterip sorunları çözebiliriz.

SQ nedir ? Kişilerin ruhsal zekası olarak tanımlanır. Kişiler bunu kendi içlerindeki ruhsal denge, ruhsal zeka olarak da tanımlayabiliriz. SQ, bizim IQ ve EQ değerlerinin toplamı olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü ruhsal dengemizi sağlamak için IQ ve EQ nun düzenli olması gerekir. Yine aynı şekilde eşitliğin diğer tarafı yani SQ arttığı takdirde IQ ve EQ düzeyinde de artma meydana gelecektir. Bunu ise EQ ya göre daha çok yükseltebiliriz. Bunun için sözel zeka soruları çözebiliriz. Bu hem hayal gücümüzü hem de sayısal zekamızı kullanarak artmasını sağlar.

Şayet IQ’nuz 100 ise, bu ne anlama gelir? Bu, (sizin yaşınızdaki!) kişilerin yarısının sizden daha yüksek puan aldığı anlamına gelir. Öbür yarısının ise, sizden daha düşük puan aldığını gösterir. Diyelim ki, sizin IQ puanınız 130′dur. Bunun anlamı ne olacaktır? Bu, sizin yaş gurubunuzdakilerin yüzde 97.5′inin sizden daha düşük puan aldığı anlamına gelir. Demek ki, yalnızca yüzde 2.5′i sizden daha yüksek puan almıştır. Bir IQ puanını şu yöntemle kolayca belirleyebilirsiniz:

Genel Yetenekleri Ölçen Bir Zekâ Testindeki IQ Puanı, istatistiksel olarak elde edilmiş olan bir sayıdır. Bu IQ sayısı, akademik (yani, eğitimle edinilen) beceri ve bilgilerin elde edilmesi için kullanılabilen göreli ve karşılaştırmalı yetenekleri belirtir. Her bireyin yüzlerce belli zihinsel yeteneği vardır. Bu yeteneklerin kimileri tam olarak ölçülebilir. Bu ölçümlerin bir bölümü, bir bireyin akademik zihinsel başarılarını güvenilir biçimde önceden tahmin edebilir. Her ne kadar bir IQ testi bir insanın zihinsel yeteneklerinin sadece birkaçını ölçer ise de, bu az sayıdaki yeteneklerden değerli bir ölçüm çıkarılabilir; zira onların çok sayıdaki başka insani yeteneklerle ilişkisi olumlu şekilde ve yüksek derecededir. Bu yeteneklerden birindeki yüksek puanınız, ölçülmemiş olan yeteneklerinizin de o kadar yüksek olacağının güçlü bir kanıtıdır.

Bir kimsenin kendi IQ’sunu öğrenmek istemesinin başlıca nedenlerinden biri, kendi olası akademik potansiyelinin bağımsız ve nesnel (objektif) bir portresini görebilmektir. Şayet IQ puanınız yüksek ise, siz bu bilgiyi, şu anda kendinize pek güvenmiyorsanız bile, birtakım öğrenim olanaklarına kolayca kavuşabilmek için kullanabilirsiniz. Ve gene, şayet IQ puanınız düşük ise, bu bilgiyi kendinize-sahip olduğunuzu düşündüğünüz zaman ve gösterebileceğiniz çabayı göz önünde tutarak-gerçekçi öğrenim hedefleri belirlemek amacıyla kullanabilirsiniz.

Önemli not: şurası akıldan çıkarılmamalıdır ki, bir IQ testi insani yeteneklerin-müzik, sanat, coşkusal dengelilik, bedensel koordinasyon, ya da ruhsal (tinsel) düzey gibi-pek çok türünü ölçmez. Yüksek bir IQ puanı, bir kimsenin mutlu olacağının, esenlikle yaşayacağının, ya da tinsel (ruhsal) yücelmeye ereceğinin garantisi değildir. Aynı şekilde, düşük bir IQ puanı da, o kimsenin parasal, ruhsal, ya da ahlaki açılardan başarısız olacağı anlamına gelmez.

Yaşamın her kesitinde “yüksek IQ”lu kişilere rastlanabilir, aynı şekilde, doktorlar, mühendisler gibi geleneksel olarak “paye verilegelmiş” gruplar içinde IQ’ları sadece “normal” düzeyde bir zekaya sahip olduklarını gösteren kişilere de rastlanabilir. Hemen hemen bütün sıradan insani işler (görevler), bir insanın sadece 50 ya da daha yüksek bir IQ düzeyine sahip olmasını gerektirir (bütün insanların yüzde 75′inin IQ’su 50 ya da biraz daha üzerinde bir düzeydedir). Yalnız şu var ki, IQ’su 50 olan bir bireyin öğrenimde başarı sağlayabilmesi ancak özel öğretim yöntemleri sayesinde ve daha çok zaman harcanmasıyla mümkündür.

Share.

Comments are closed.