Envanter Nedir?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Envanterler, bazı genel ve ortak özellikleri olan bireyin kişilik, ilgi ve tutumlarıyla ilgili tipik davranışlarını ölçen ölçme araçlardır.
Envanterlerin Olumlu Yönleri:

  • Envanterler objektif olarak uygulanabilir, puanlanabilirler.
  • Envanterler ekonomik olması, kısa sürede çok sayıda kişiye uygulanabilmesi, grupları birbirleriyle karşılaştırma olanağı sağlaması yönlerinden avantaj sağlamaktadırlar.
  • Güvenilirlilik katsayıları ve kapsam geçerlikleri oldukça yüksektir.

Envanterlerin Olumsuz Yönleri:

  • Okuma yazma bilmeyenlere bireysel olarak uygulanması zor ve zaman alıcıdır.
  • Envanterler bireyin belli niteliklerini ölçmesine rağmen ölçülen niteliğin nedenleri hakkında bilgi vermemektedirler.

Envanterlerin Özellikleri:

  • Bazı envanterler “evet-hayır”, bazısı derecelendirmeli, bazısı ise “en az-en çok tercih” edilen seçeneği işaretleme biçiminde düzenlenmiş olabilir.
  • Envanterler kişilik, tutum ve ilgi envanteri olmak üzere üçe ayrılır.

Psikolojik Testler Nedir? Ne Amaçla Kullanılmaktadır?

Psikolojik testler; kişinin davranışını standart koşullar altında gözlemlemeye yarayan ölçme araçlarıdır. Bu testler başarıyı, yetenekleri, kişiliği, ilgi alanlarını, genel tutumları ölçmek amacıyla kullanılabilir.

Share.

Comments are closed.