Çocuklar İçin IQ Testleri

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ülkemizde çocuklar için geliştirilen birçok IQ testi mevcuttur. Bu testler içinde en sık kullanılan ve en çok bilinenleri şunlardır:

Stanford Binet IQ Testi;
Stanford Binet IQ Testi 2-16 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan, uygulaması ortalama 45 dakika süren, bir oturumda bir kişiye uygulanan bir zeka testidir. Test uzmanı çocuğun takvim yaşına denk gelen sorulardan testi uygulamaya başlar. Bütün soruların doğru cevaplandığı yaş çocuğun temel yaşı olarak kabul edilir. Temel yaş tespit edildikten sonra test uzmanı testteki daha ileri ki yaş sorularını çocuğa uygular. Çocuğun hiçbir test basamağını bilemediği noktada test sonlandırılır.

Testin puanlaması: Temel yaşın üzerine eklenen verilmiş doğru cevaplarla çocuğun zeka yaşı bulunur. Zeka bölümü hesaplanır.
Zeka Bölümü= Takvim yaşı /Zeka yaşı x 100

Wisc-r  Testi (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi);
Wisc-r bireysel bir IQ testidir. 6-16 yaş aralığında çocuklara ve ergenlere uygulanır. Test sözel ve performans olmak üzere ikiye ayrılır. Her yaş diliminde toplam 6 adet test yönergesi mevcuttur. Bu yönergelerden birisi yedek olarak hazırlanmıştır.

Cattel Zeka Ölçeği;
Cattel IQ Testi, Çocuklara ergenlere ve yetişkinlere uygulanabilen bir IQ testidir. Uluslararası ve kültürel öğelerden arındırılmış kağıt ve kalemle uygulanan bir zeka ölçeğidir. Yani çocuğun belli bir performansı belli bir zaman diliminde ortaya koyması beklenir.

Share.

Comments are closed.