Başarı Testi Nedir?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Başarı testleri maksimum performans ölçen testler grubundandır. Öğretmen yapımı başarı testleri ve standart başarı testleri olarak ikiye ayrılır.

Öğretmen Yapımı Başarı Testleri
Öğrencilerin bir derse ilişkin başarılarını ölçmek, değerlendirmek amacıyla hazırlanmış olmasına rağmen geçerlik ve güvenirlikleri yüksek olmayabilir.

Standart Başarı Testleri:
Geçerlik ve güvenirlikleri saptanmış, grup içerisinde başarısı en yüksek olan adayları seçmek ve başarılarına göre bir alana, programa veya işe yerleştirmek amacıyla uzman bir grup tarafından hazırlanmış testlerdir.
Öğrencinin başarısızlık nedenleri, başarı ve yetenek düzeylerinin karşılaştırılması gibi amaçlarla da kullanılabilir.

Share.

Comments are closed.