Arzu Listesi Nedir? Nasıl Kullanılmalıdır?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Okul öncesi eğitim düzeyinde, ilk ve orta okullarda ”Arzu Listesi” daha sık kullanılmaktadır. Arzu listeleri aracılığıyla çocuk;

  • doyurulmamış gereksinimlerini,
  • arzularını,
  • gerginlik, sıkıntı ve sorunlarını,
  • ifade edemediği duygularını,
  • güdü ve umutlarını, ifade etme olanağı bulmaktadır.

Uzmanlara ve öğretmenlere bu yolla çocuğu çeşitli yönlerden tanıma fırsatı vermektedir.
Arzu Listeleri Nasıl Kullanılır?
Arzu listeleri çerçevesinde çocuklara sorulacak sorulardan bazıları şöyledir:
1-Bir dilek perisi çıkıp sizi üç dileğinizi sorsa ona ne yanıt verirdiniz?
2-Bir uçan halıya binseydiniz nasıl bir yere gitmek isterdiniz?
3-Bir sihirli güce sahip olsaydınız dış görünüşünüzde ne gibi değişiklikler yapmak isterdiniz?
4-Tekrar dünyaya gelseydiniz nasıl bir kişi olmak isterdiniz?

Bu soruların hepsinin bir seferde sorulması veya bu soruların mutlaka sorulması gerekmez. Bu yöntemle çocukların kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlanır. Burada önemli olan öğretmenlerin ya da uzmanların çocukların da gelişim dönemlerine, yaşlarına uygun soruları sormalarıdır.

Örn: “Bir sihirli güce sahip olsaydınız dış görünüşünüzde ne gibi değişiklikler yapmak isterdiniz?”. “Tekrar dünyaya gelseydiniz nasıl bir kişi olmak isterdiniz?” sorularını okul öncesi çocuğu yerine ergenlere sormak daha yerinde olur.

“Bir dilek perisi çıkıp size üç dileğinizi sorsa ona ne yanıt verirdiniz?”sorusu ise okul öncesi, ilk ve orta okul öğrencilerine sorulabilir. Sorulara okul öncesi öğrencileri sözlü, okuma yazma bilen erin veya ergenler ise yazılı olarak yanıt verebilirler. Çocukların sorulara verdikleri yanıtlar aracılığı ile çocuğun doyurulmamış gereksinimleri, arzuları, gerginlik, sıkıntı ve sorunları, ifade edemediği duyguları, güdü ve umutları,özlem ve sıkıntıları, kişilik yapısı, sosyal destek sistemi ve içinde yaşadığı koşul ve olanaklar ile algıları hakkında bilgi toplanabilir. Bu teknik aracılığıyla çocuk kendini bazı yönlerden daha iyi tanıyabilir, bir iç görü kazanabilir.

Share.

Comments are closed.